fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Stimuleer werknemers om hun vakantiedagen op te nemen

Gepubliceerd op: 04.05.21

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Werkgevers moeten er op toezien dat werknemers daadwerkelijk vakantie opnemen, dat geldt zeker gedurende de huidige pandemie.

Omvang
Werknemer bouwt per volledig gewerkt jaar minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week op. Een werknemer die vijf dagen per week werkt, bouwt minimaal 20 (4 x 5) vakantiedagen op. In een cao of in de arbeidsovereenkomst worden vaak meer vakantiedagen toegekend.

De 20 dagen (bij fulltime werken) zijn de wettelijke vakantiedagen. Vakantiedagen boven de 20 zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Verjaring en verval
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na de laatste dag van een kalenderjaar, waarin de dagen zijn opgebouwd.

Wettelijke vakantiedagen die werknemer in het jaar ervoor heeft opgebouwd vervallen per 1 juli. De werkgever is verplicht om werknemers tijdig op die vervaltermijn te wijzen, zodat werknemers de wettelijke vakantiedag(en) nog kunnen opnemen. Informeert de werkgever niet, niet op tijd of onduidelijk over deze vervaltermijn, dan verjaren deze dagen pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten.

Nu de vakantiedagen verschillende houdbaarheidstermijnen hebben, heeft een werknemer er belang bij dat de werkgever de juiste volgorde aanhoudt bij het afboeken van vakantiedagen. Dit betekent in de praktijk dat de werknemers in eerste instantie de wettelijke vakantiedagen opnemen en daarna de bovenwettelijke.

Pas op voor een stuwmeer aan vakantiedagen als gevolg van corona
Door de coronacrisis hebben veel werknemers een groot aantal dagen over. Daarom is het dit jaar extra belangrijk om werknemers ruim voor 1 juli schriftelijk te wijzen op de vervaltermijn. Wil je het goed regelen dan kun je de medewerkers voor ontvangst van de waarschuwing laten tekenen, zodat je op 1 juli kunt stellen (als de werknemer geen actie heeft ondernomen naar aanleiding van de waarschuwing) dat de wettelijke vakantiedagen toch echt vervallen zijn.

Wettelijke vakantiedagen tussentijds (dus anders dan bij het einde van het dienstverband) uitbetalen is (anders dan bovenwettelijke vakantiedagen) niet toegestaan.

Werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen
De werkgever kan werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. De werkgever mag collectieve vakantiedagen aanwijzen, mits dit in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld is.

Waarde van een vakantiedag
Aan het einde van het dienstverband moeten opgebouwde niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. Maar wat is zo’n vakantiedag dan eigenlijk waard?

Over de ‘waarde’ van een vakantiedag zegt de wet dat een vakantiedag één dag loon waard is. Het gaat om het loon op het moment van uitbetalen en niet om het loon op het moment van opbouwen van de vakantiedag. Wat wordt tot het loon gerekend?  In ieder geval het basissalaris vermeerderd met vaste looncomponenten zoals vakantietoeslag, werkgeversbijdrage pensioenpremie en vaste dertiende maand. Maar dat is niet alles. Alle componenten die wezenlijk samenhangen met de taken van de werknemer en waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, tellen mee (denk daarbij aan provisies, winstaandelen en onregelmatigheidstoeslagen).

Wachtdagen
Wachtdagen (dagen die in mindering op de opgebouwde vakantiedagen worden gebracht bij ziekte) (veelal geregeld in de cao of in de arbeidsovereenkomst) mogen uitsluitend in mindering worden gebracht op bovenwettelijke vakantiedagen en niet op de wettelijke vakantiedagen.

Uit welk potje neemt de werknemer een vakantiedag op?
Labelen uit welk potje (het potje wettelijke vakantiedagen of bovenwettelijke vakantiedagen) de werknemer een vakantiedag opneemt is nodig om op enig moment vast te kunnen stellen of de vakantiedag nog een houdbaarheidsdatum heeft tot 1 juli van een jaar of van vijf jaar na afloop van een kalenderjaar.

Auteur: Christine de Vos – Senior Juriste bij ABIN accountants en adviseurs
Bron: Rijnstreek Business – editie mei 2021

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren