fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Blog

Werktijdverkorting vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid!

Gepubliceerd op: 18.03.20

Omdat er zoveel aanvragen zijn voor de werktijdverkorting en omdat de situatie onhoudbaar wordt, komt het kabinet met een ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’. Dit wordt een tegemoetkoming voor organisaties in loonkosten vanaf 1 maart 2020 en deze bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit vertelde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een persconferentie. Om gebruik te maken van dit noodfonds, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Lees meer

Aflossen of niet, dat is de vraag

Gepubliceerd op: 21.09.18

Prinsjesdag 2018. Het zal u niet zijn ontgaan. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Maar ook de inkomstenbelasting gaat over de hele linie omlaag. Het toptarief daalt naar 49,5% en ook de vennootschapsbelasting gaat omlaag. De maatregelen worden geleidelijk ingevoerd en zijn vanaf 2020 duidelijk merkbaar.

Lees meer

De Transitievergoeding | Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat staat ons (mogelijk) nog te wachten?

Gepubliceerd op: 20.08.18

Definitieve wijzigingen

Twee wijzigingen zijn definitief. Er is een compensatieregeling bij ontslag van een langdurig zieke werknemer doorgevoerd. Daarnaast is bepaald dat er geen vergoeding meer is verschuldigd in geval van bedrijfseconomisch ontslag als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald. Onderstaand een nadere toelichting.

Lees meer

Een langdurig zieke werknemer, een hele zorg!

Gepubliceerd op: 07.05.18

Als een werknemer voor langere tijd uitvalt wegens gezondheidsproblemen, komt er heel wat op de werkgever af. Het is niet alleen het werk dat blijft liggen; de werkgever moet ook aandacht en energie steken in de zieke werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever aan een groot aantal verplichtingen moet voldoen, zoals:

Lees meer

Regeer AKKOORD?

Gepubliceerd op: 17.10.17

Afgelopen week is het regeerakkoord gepresenteerd. Veel ambities, veel plannen…en ook veel onrust. Dus direct aan de slag met lezen! Ruim 60 kantjes tekst. Mijn focus: ondernemers en belastingen. Aan de hand van de cijfermatige uitwerking van het akkoord, die als bijlage is toegevoegd, wordt duidelijk wat de gevolgen voor de portemonnee zijn.

Lees meer

Afschaffen?!

Gepubliceerd op: 01.12.16

In het Belastingplan 2017 werd ingezet op het afschaffen van diverse fiscale regelingen. In het oog springt de regeling om de opbouw van pensioen in eigen beheer voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) niet meer toe te staan, gecombineerd met de mogelijkheid om dit pensioen tegen een gunstig tarief af te kopen. Verder werd ook voorgesteld om de aftrek voor rijksmonumenten af te schaffen en te vervangen door een subsidie met een veel lagere grondslag.

Lees meer

Een goed gesprek

Gepubliceerd op: 15.07.16

Prompt belde vorige week de eerste directeur. “We kunnen van het pensioen af!” Zo begon hij enthousiast.
“Jazeker dat kan, maar er zijn nog wel wat voorwaarden. Je weet wel ‘de randvoorwaarden’ waarmee elk wetsvoorstel uit Den Haag gepaard gaat.” Hiermee temperde ik het enthousiasme.

Lees meer

Bijtelling auto: zakelijk of privégebruik

Gepubliceerd op: 15.02.16

De zakelijke auto en bijtelling blijft een ‘hot topic’. Zoals we in een eerdere blog al zeiden, kan alleen een sluitende kilometeradministratie over het hele jaar de bijtelling voorkomen. Maar zelfs als je kilometeradministratie sluit, is het niet altijd zeker dat het ook in orde is. Het is namelijk niet altijd even helder wat je wel en niet mag rekenen onder zakelijk autogebruik.

Lees meer

Bevriezing DGA loon

Gepubliceerd op: 29.10.15

In het Belastingplan 2016 zijn de schijven voor het toe te passen inkomstenbelastingstarief verhoogd. Waar in 2015 het hoogste tarief van 52% verschuldigd werd bij een belastbaar inkomen van boven de € 57.585, is dat in 2016 pas vanaf een inkomen in box 1 van € 66.421. Het lijkt daarom voor personen die zelf de hoogte van het salaris kunnen bepalen, zoals een directeur grootaandeelhouder (hierna: dga), interessant om het salaris met ingang van 2016 te verhogen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Lees meer

Bijtelling auto: let op bij inruilen

Gepubliceerd op: 17.08.15

Twee recente uitspraken hebben voor de nodige ophef gezorgd in leaserijdend Nederland. Beide zaken draaiden om de bijtelling van een zakelijke  auto en de kilometeradministratie.

Lees meer

Maak gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op: 27.07.15

Hebt u een werknemer in dienst die een opleiding volgt? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren als het om één van de volgende opleidingen gaat:

Lees meer

Géén VAR, géén BGL, maar een goedgekeurde overeenkomst

Gepubliceerd op: 06.07.15

Het is al even bekend dat de VAR waarmee zzp-ers nu werken wordt afgeschaft. Het werken met de VAR is voor de Belastingdienst namelijk erg bewerkelijk. Even zag het er naar uit dat hiervoor in de plaats de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) zou komen, maar dit voorstel kreeg veel kritiek uit de praktijk. Het was te ingewikkeld en zou leiden van het verschuiven van de bewerkelijkheid van de Belastingdienst naar de werkgever. In de plaats van de BGL is Financiën nu gekomen met het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Lees meer

De onzakelijke lening

Gepubliceerd op: 20.05.15

De Belastingdienst is de laatste jaren erg scherp op de afwaardering van een in de ogen van de Belastingdienst onzakelijke lening ten laste van de winst. Door de kwalificatie onzakelijke lening is een afwaarderingsverlies op de lening niet aftrekbaar bij de crediteur.

Lees meer

Eigen woningschuld 2013 en later

Gepubliceerd op: 13.04.15

Met ingang van 2013 worden strengere voorwaarden gesteld aan de eigen woningschuld en de daarmee samenhangende rente. Na 2013 afgesloten leningen moeten aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen voor de aftrekbaarheid van de rente op de eigen woningschuld.

  • De schriftelijke overeenkomst moet ten minste een annuïtaire aflossingsverplichting bevatten;
  • De aflossingsverplichting moet jaarlijks uiterlijk op 31 december zijn nagekomen;
  • De leningovereenkomst moet voor het indienen van de aangifte zijn geregistreerd bij de Belastingdienst, doch uiterlijk voor het einde van het volgende boekjaar.
Lees meer

Einde verlaagd tarief btw op renovatie en onderhoud woningen

Gepubliceerd op: 26.03.15

Per 1 juli 2015 zal het lage 6%-tarief voor de btw op arbeid bij onderhoud en renovatie van woningen weer worden verhoogd naar 21%*. Deze tijdelijke ‘crisis’-maatregel ter ondersteuning van de bouwsector loopt dan af. Voor de bepaling van het geldende btw-tarief is het tijdstip van afronding van de werkzaamheden van belang. 

Lees meer
ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren