fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Bevriezing DGA loon

Gepubliceerd op: 29.10.15

In het Belastingplan 2016 zijn de schijven voor het toe te passen inkomstenbelastingstarief verhoogd. Waar in 2015 het hoogste tarief van 52% verschuldigd werd bij een belastbaar inkomen van boven de € 57.585, is dat in 2016 pas vanaf een inkomen in box 1 van € 66.421. Het lijkt daarom voor personen die zelf de hoogte van het salaris kunnen bepalen, zoals een directeur grootaandeelhouder (hierna: dga), interessant om het salaris met ingang van 2016 te verhogen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Bij de bepaling van het toe te passen tarief moet niet alleen gekeken worden naar de tariefsschijf. Bij de bepaling van de te betalen belasting spelen namelijk andere factoren een rol. Zo zijn bepaalde heffingskortingen inkomensafhankelijk geworden. De algemene heffingskorting is per 2016 inkomensafhankelijk en neemt de arbeidskorting sinds 2013 af bij een hoger inkomen. Daarnaast is de bijdrage voor de ZVW van belang voor de te betalen belasting. Ook is het recht op diverse toeslagen, zoals het kindgebondenbudget, de zorg- en de huurtoeslag, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een euro meer verdienen zou kunnen leiden tot het vervallen van het recht op een toeslag en vermindering van heffingskortingen.

Om het inkomen te optimaliseren voor een dga lijkt het op het eerste gezicht aantrekkelijk het salaris te verhogen zo dat het inkomen uitkomt net onder de hoogste schijf van € 66.421. Echter, zoals hiervoor omschreven dient niet alleen gekeken te worden naar de toe te passen schijf in de inkomstenbelasting. Gekeken dient te worden naar de zogenoemde marginale tariefdruk. De marginale tariefdruk is in het Belastingplan 2016 niet besproken. Op veler verzoek heeft het Kabinet toch openheid van zaken gegeven ten aanzien van de marginale tariefdruk.

Op basis van de publicatie van het Kabinet over de marginale tariefdruk blijkt dat een salaris verhoging slechts in een beperkt aantal gevallen leidt tot een voordeel. Bij een inkomen tussen de € 21.000 en € 33.000 wordt een euro meer salaris belast in 2016 tegen een tarief van 38,8%, tussen € 33.000 en € 35.000 is het tarief van een verhoging 44,9%. Het tarief bij een inkomen van € 35.000 tot € 67.000 is het tarief van een euro salarisverhoging 48,9%. Van € 67.000 tot € 112.000 bedraagt het tarief 56%, boven € 112.000 52%.

Zoals blijkt uit de hiervoor genoemde bedragen is een salarisverhoging in 2016 voor een dga niet interessant. Een dividenduitkering voor een dga wordt minder zwaar belast dan een salarisverhoging. Een dividenduitkering wordt belast tegen 40% (of 44%). Voor het gros van de dga’s zal een dividenduitkering tussen de 8% a 16% goedkoper zijn.

Kortom, een salarisverhoging zal er voor de meeste dga’s in 2016 niet inzitten.

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren