fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Een langdurig zieke werknemer, een hele zorg!

Gepubliceerd op: 07.05.18

Als een werknemer voor langere tijd uitvalt wegens gezondheidsproblemen, komt er heel wat op de werkgever af. Het is niet alleen het werk dat blijft liggen; de werkgever moet ook aandacht en energie steken in de zieke werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever aan een groot aantal verplichtingen moet voldoen, zoals:

  • de ziekmelding moet binnen een week doorgegeven worden aan de bedrijfsarts;
  • na de ziekmelding controleert de bedrijfsarts of sprake is van ziekte;
  • de bedrijfsarts dient uiterlijk in de 6e week de probleemanalyse op te stellen;
  • uiterlijk in de 8e week moeten de werkgever en werknemer een plan van aanpak opstellen;
  • bij het opstellen van dit plan moet gekeken worden naar (achtereenvolgens) mogelijkheden in de eigen functie, mogelijkheden in een andere functie binnen het eigen bedrijf en mogelijkheden bij een andere werkgever;
  • de werkgever en werknemer wijzen een casemanager aan;
  • wanneer er geen mogelijkheden binnen het eigen bedrijf (of concern) aanwezig zijn om te re-integreren, dan dient tijdig het zogenaamde 2e spoor (werknemer re-integreren bij een andere werkgever) te worden ingezet.

Ook zijn er verplichtingen die niet uit de Wet Verbetering Poortwachter voortvloeien. Deze zijn:

  • de schriftelijke stukken van de re-integratie moeten buiten het personeelsdossier gehouden worden (op grond van privacy-wetgeving);
  • er dient een basiscontract met een arbo-dienstverlener gesloten te worden ter ondersteuning bij alle verplichtingen. Dit is met ingang van 1 juli 2018 een wettelijke verplichting.

Helaas is het mogelijk dat uw werknemer, ondanks al uw inspanningen, na 104 weken nog altijd arbeidsongeschikt is. Uw werknemer vraagt vervolgens een uitkering aan op grond van de WGA. Na ontvangst van de aanvraag toetst het UWV of u voldoende uw best heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Gebleken is dat het UWV in 2017 fors meer loonsancties (stijging van 22,6%) heeft opgelegd in vergelijking met 2016. Een loonsanctie houdt in dat een werkgever nog maximaal een jaar extra het loon van de werknemer moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat de werknemer in die periode niet ontslagen mag worden. Deze extra loondoorbetaling is niet verzekerd bij uw verzuimverzekering en komt volledig voor eigen rekening. Het stijgende aantal sancties houdt in dat het UWV steeds vaker oordeelt dat werkgevers zich niet op de juiste manier inzetten voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Conclusie

Het is noodzakelijk ter voorkoming van extra loon en meestal ook advieskosten om vanaf de eerste tot en met de laatste ziektedag van uw langdurig zieke werknemer alle verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter op de juiste manier op te volgen. Graag helpen wij u hierbij.

 

 

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren