fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Eigen woningschuld 2013 en later

Gepubliceerd op: 13.04.15

Met ingang van 2013 worden strengere voorwaarden gesteld aan de eigen woningschuld en de daarmee samenhangende rente. Na 2013 afgesloten leningen moeten aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen voor de aftrekbaarheid van de rente op de eigen woningschuld.

  • De schriftelijke overeenkomst moet ten minste een annuïtaire aflossingsverplichting bevatten;
  • De aflossingsverplichting moet jaarlijks uiterlijk op 31 december zijn nagekomen;
  • De leningovereenkomst moet voor het indienen van de aangifte zijn geregistreerd bij de Belastingdienst, doch uiterlijk voor het einde van het volgende boekjaar.

Aflossingsverplichting

De aflossingsverplichting moet in de leningovereenkomst zijn opgenomen. Of de verplichting ook wordt nagekomen wordt jaarlijks getoetst. Een incidenteel tekort aan aflossing op een toetsmoment hoeft geen gevolgen te hebben voor de aftrekbaarheid van de rente. De aflossing kan in het volgende jaar worden ingehaald. Ook een onjuiste melding kan voor de toekomst worden hersteld. Voor deze situaties is in de wet een oplossing geboden.

Onjuiste leningovereenkomst

De laatste twee voorwaarden voor aftrekbaarheid kunnen bij een fout of een probleem worden hersteld door alsnog de aflossing in te halen, dan wel de juiste registratie. Voor het ontbreken van de aflossingsverplichting in de overeenkomst is echter geen wettelijke oplossing opgenomen. Vanwege het ontbreken van rechtspraak op dit punt is onduidelijk wat exact de gevolgen zijn voor het ontbreken van de aflossingsverplichting. Onze verwachting is dat de schuld niet in box 1 terechtkomt, maar in box 3. Dit zou ook betekenen dat de rente op de lening niet in aftrek gebracht mag worden.

Indien geld geleend wordt bij de bank, zullen de nieuwe formaliteiten naar verwachting weinig problemen opleveren. De bank zal geldleningen van na 2013 toetsen aan de nieuwe regels. Bij geldleningen van familieleden of de eigen bv kunnen de nieuwe regels meer problemen opleveren.

Let daarom op bij nieuwe eigen woningleningen bij familie of de eigen bv dat de aflossingsverplichting in de overeenkomst is opgenomen, registreer de lening op tijd bij de Belastingdienst en houd je aan het aflossingsschema. Op die manier kan bovenstaande problematiek worden voorkomen.

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren