Grip op later

Contact?

Close
Contact?

Maak gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op: 27.07.15

Hebt u een werknemer in dienst die een opleiding volgt? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren als het om één van de volgende opleidingen gaat:

  • BBL-opleiding (BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg in het MBO);
  • Werknemers in het VMBO die een traject volgen dat specifiek gericht is op het behalen van de startkwalificatie;
  • HBO-studenten die een duale of deeltijd HBO-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
  • Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).

De meest voorkomende categorie zijn werknemers die een BBL-opleiding volgen. Voor deze categorie bedraagt de maximale subsidie voor het cursusjaar 2014-2015 € 2.700 per BBL-leerling.

Ook voor werknemers die vanuit een buitenlandse opleiding in Nederland een praktijkleerplaats bij een bedrijf hebben, zijn er mogelijkheden voor deze subsidie. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

De aanvraag kan tot 15 september 2015 17:00 uur worden ingediend. Ook dit jaar kan ABIN accountants en adviseurs u weer behulpzaam zijn door de subsidieaanvraag voor u in te dienen. Onze afdeling Salaris & Advies is u hierin graag van dienst.