fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

ABIN columns - Archief

08-07-2022
Voorzichtige koers in zwaar weer!

Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business

Veel ondernemers hebben tijdens corona gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot belastinguitstel. De fiscus heeft ondernemers onlangs per brief geïnformeerd over de bedragen die nog openstaan; in totaal bijna 20 miljard euro. Zij geeft vijf jaar de tijd om alsnog de uitgestelde belastingen te betalen, vanaf 1 oktober 2022.

Lees meer

13-01-2022
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Huurkorting

Huurkorting als eindejaarsgeschenk?

De dag voor Kerst kwam de Hoge Raad met duidelijkheid over huurkorting voor ondernemers die een winkel- of horecapand (290-bedrijfsruimte) huren. Het leek een eindejaarsgeschenk voor de huurder, maar enige nuance is geboden.

Lees meer

02-11-2021
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Wet excessief lenen

Van uitstel komt afstel? Of toch niet?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zou niet meer dan € 500.000 mogen lenen van zijn B.V. Over de rest moest hij belasting betalen. De uitzondering op deze regel was een eigen woning lening. De ingangsdatum van deze regeling was voorzien op 1 januari 2022.

Lees meer

20-07-2021
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Klimaat

12.000 pagina’s heeft de Europese Commissie gewijd aan het concept klimaatakkoord. Het doel is in 2030 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.

Lees meer

17-06-2021
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Negatieve rente… en nu?

“Ik zet geld op mijn rekening en moet gaan betalen aan de bank??? Echt niet! Wat kan ik hier aan doen?” Dit is één van de vragen die momenteel speelt bij onze klanten.

Lees meer

04-05-2021
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Stimuleer werknemers om hun vakantiedagen op te nemen

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Werkgevers moeten er op toezien dat werknemers daadwerkelijk vakantie opnemen, dat geldt zeker gedurende de huidige pandemie.

Lees meer

19-02-2021
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Onze bijdrage

Sinds 7 oktober kunnen werkgevers de definitieve vaststelling voor de NOW 1 subsidie aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie hebben werkgevers daar een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige voor nodig.

Lees meer

27-10-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – BIK – Netherlands first

“Het kabinet wil absoluut niet dat ondernemers het vertrouwen verliezen in de economie en pompt daar op dit moment ook astronomische bedragen in. Dit om natuurlijk alle (financiële) Corona-ellende beperkt te houden voor ondernemers en haar werknemers. In het rijtje van TOZO, TOGS, TVL en NOW wordt daar nu een nieuwe aan toegevoegd: BIK.

Lees meer

05-10-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – (Uit)wonen of niet?

Op 15 september jl. was het weer zover: Prinsjesdag. Vol spanning luisterden we naar wat de Koning te vertellen had. Over de toestand van het land in de wereld waarin Covid-19 de boventoon voert. En natuurlijk ook over de publicatie van het belastingplan voor 2021.

Lees meer

28-07-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Terugkeer op de werkvloer: het moet van twee kanten komen!

“Werk, indien mogelijk, zo veel mogelijk thuis”. Een van de basisregels in corona-tijd. De regel geldt nog steeds. Deskundigen waarschuwen dat langdurig thuiswerken, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. “De psychische belasting voor werknemers is groot”. Zij waarschuwen voor een hoger ziekteverzuim komend najaar. Meer werkgevers zullen dan geconfronteerd worden met een zieke werknemer.

Lees meer

03-06-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Synthese

Halverwege mei publiceerde het Ministerie van Financiën het Syntheserapport “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel”. Dit trok mijn aandacht. Een synthese is toch een samenvoeging van verschillende zaken tot iets nieuws? Dat bleek ook. Het rapport is namelijk één van de 14 bijlagen die bij een brief met gelijke titel naar de Tweede Kamer werd gezonden en betreft een knappe samenvatting van de bevindingen uit de overige 13 bijlagen.

Lees meer

18-05-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Crisis niet te voorspellen

Ik ben er weer ingetrapt. Net als de vorige keer. Zo’n 10 jaar geleden. Ik geloofde tot twee maanden geleden dat er voorlopig geen crisis zou komen. En als hij wel zou komen, dat ik hem kon voorspellen. De economie liep als een tierelier. Voor veel ondernemers was 2019 een record jaar. Vergelijkbaar met de periode vóór de vorige crisis, de kredietcrisis.

Lees meer

20-04-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Cash is King

In tijden van crisis is de eerste reactie van veel ondernemers om de hand op de knip te houden en geld te reserveren om het hoofd boven water te houden. Natuurlijk moet iedereen overleven en in crisistijd zijn bezittingen slechts waard wat de gek ervoor geeft en daarom is cash king.

Lees meer

03-03-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – OZB aanslag

Binnenkort valt hij in de vorm van een WOZ-beschikking weer op de deurmat, de OZB aanslag. Eén ding lijkt zeker, de WOZ waarde zal fors hoger zijn dan vorig jaar. Stijgingen van 10% of meer zijn veelvoorkomend. Loont het dan de moeite om bezwaar aan te tekenen?

Lees meer

03-02-2020
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Bedrijfsopvolging en financiering door de Belastingdienst

Het woord “boomer” is verkozen tot het woord van het jaar 2019. Een “boomer” is volgens Van Dale een persoon van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Boomer is afgeleid van de term babyboomers verwijzend naar de geboortegolf na de oorlog in de jaren 1946 -1955.

Lees meer

26-11-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020, is dat nou nodig?

Als je een onderneming hebt in de vorm van een eenmanszaak, dan verandert er per 1 januari 2020 een en ander. Als het goed is, heb je inmiddels een brief ontvangen van de Belastingdienst. Per 1 januari 2020 moet je namelijk een nieuw BTW-nummer gebruiken op je facturen. De reden voor deze invoering is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wetgeving.

Lees meer

21-11-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Overgaan naar de BV

Regelmatig krijg ik de vraag van IB-ondernemers (ondernemers met een eenmanszaak) of het fiscaal niet voordeliger zou zijn om een BV te starten. Tot op heden was mijn antwoord vrij vaak simpel: “nee”. Het omslagpunt waarop een BV fiscaal gunstig wordt lag tot voor kort vaak op een inkomen van € 150.000 en soms nog wel hoger. Dat inkomen gun ik iedereen maar het is helaas maar enkelen gegeven.

Lees meer

24-09-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Fietsen of niet?

Prinsjesdag 2019 is achter de rug. De plannen kort samengevat: het milieu gaat ondernemers geld kosten, de belasting voor middeninkomens gaat omlaag en elektrische auto’s gaan we langzaam maar zeker ook gewoon bijtellen. Dat je je nieuwe leasebak voorlopig met een spreadsheet in de hand moet uitzoeken in plaats van op gevoel, blijft dus nog even.

Lees meer

19-08-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Forfait of fictie?

Reiskostenforfait. Eigenwoningforfait. Autokostenforfait. Forfaitaire vermogensrendementheffing. De Nederlandse belastingwetgeving zit vol met fortaitaire regelingen.

Lees meer

06-08-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Deze koudwatervrees en onwetendheid maakt u echt een dief van uw eigen portemonnee

Al sinds 2013 ben ik de trotse bezitter van een volledige elektrische personenauto. Tot de dag van vandaag is het voor mij onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel brandstofauto’s worden verkocht. De maand juni 2019 laat zien dat van alle nieuw verkochte auto’s slechts 10% volledig elektrisch is. In mijn beleving liggen hier twee redenen aan ten grondslag. Koudwatervrees en onwetendheid op het vlak van de actieradius en het laden en de werkelijke kosten van een elektrische auto.

Lees meer

23-07-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Zieke werknemer en transitievergoeding

U bent inmiddels wel bekend met de term transitievergoeding. U weet wel die vergoeding die u moet betalen als een werknemer 2 jaar bij u in dienst is geweest en op uw verzoek uit dienst gaat. Per 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen, afgekort de WAB. Door deze wet gaat er weer veel veranderen ook voor de transitievergoeding. De vergoeding bent u vanaf 1 januari niet pas verschuldigd na 24 maanden dienstverband, maar vanaf de eerste dag!

Lees meer

08-07-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Business Haaglanden – Let op valkuilen bij opstellen arbeidscontract

Met een bloeiende economie worden er ook weer meer arbeidsovereenkomsten afgesloten. Bij ABIN accountants en adviseurs ondersteunt Senior Jurist Christine de Vos werkgevers bij het opstellen van arbeidscontracten. Geen overbodige luxe: de valkuilen zijn mega.

Lees meer

25-06-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Vakantie(plannen)

De meesten van jullie zullen inmiddels je aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben ingediend en het vakantiegeld is misschien ook wel binnen. De vakantie staat voor de deur. Een mooi moment om na te denken wat te doen op vakantie.

Lees meer

25-06-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – (BR)EXIT

Afgelopen periode heb ik een ondernemer bijgestaan bij de start van zijn ondernemerschap. Hij kocht de helft van het bedrijf waar hij werkt. Voorafgaand aan zijn start hebben we een aantal gesprekken gehad om duidelijk te krijgen hoe hij tegen zijn ondernemerschap aan keek: wat was zijn doel, wat waren zijn drijfveren en waar lag zijn horizon.

Lees meer

25-06-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Waarom rijdt hij in die ouwe bak? Het ging toch goed met zijn zaak?

Heldere regels
Nu de regels voor iedereen redelijk helder zijn, standaard 22% bijtelling over de catalogusprijs, behalve bij elektrisch 4% over de eerste € 50.000 en 22% over het restant, was er voorgaand jaar een run op dure elektrische auto’s. Toen was de bijtelling namelijk nog 4% over de gehele aanschafprijs. Een beetje Tesla kost toch al gauw een ton. Dit jaar zul je zien dat de vraag naar de Hyundai Kona’s en Kia Niro’s zal toenemen, omdat de aanschafprijs hiervan onder de € 50.000 ligt.

Lees meer

07-03-2019
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Stilte voor de (volgende) storm

Het fiscale leven van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is als een zeiler die de oceanen trotseert. Het “dealen” met de weersomstandigheden is daar meestal de grootste uitdaging. Mooi fiscaal weer is er natuurlijk eigenlijk nooit.

Lees meer

20-11-2018
Drukbezochte informatiebijeenkomsten voor ondernemers en DGA’s over Belastingplan 2019

ABIN verzorgde een tweetal bijeenkomsten over het belastingplan 2019. Op donderdag 8 november bij het Fletcher Hotel in Leidschendam en op dinsdag 13 november bij haar vestiging in Noordwijk.

Met 2019 in het vooruitzicht zijn ondernemers en DGA’s nieuwsgierig naar de impact van het nieuwe belastingplan. Niet alleen voor hun bedrijf, maar ook voor hun privésituatie. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die op ze afkomen? Welke kansen hebben ze nog voor het einde van dit jaar? Welke invloed kan een ondernemer of directeur/grootaandeelhouder zelf uitoefenen?

Lees meer

04-11-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Nog iets langer minder btw betalen?

Het is u vast niet ontgaan: het lage tarief van de omzetbelasting (btw) gaat definitief omhoog. Van zes naar negen procent. Dat betekent meer betalen voor boodschappen, water en medicijnen. Het is nog de vraag op welke manier winkeliers de verhoogde btw doorvoeren in de consumentenprijzen. Gaan ze de bedragen naar boven afronden, zodat de prijsstijgingen nog hoger uitvallen? Dat zou veel economen niet verbazen.

Lees meer

17-09-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – De transitievergoeding in beweging

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is iedere werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer hij de arbeidsovereenkomst beëindigt van een werknemer die minimaal twee jaar voor hem heeft gewerkt. Dit geldt ook als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 
Lees meer

13-08-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Fietsen

Vandaag was een bijzondere dag: ik ben op de fiets naar mijn werk geweest. Ik denk dat dit de afgelopen tien jaar misschien twee keer is gebeurd. Bijzonder dus. En dat beviel eigenlijk wel! Het was ook wel heel mooi weer. Ik vroeg me zelfs even af of ik eigenlijk wel een auto nodig had. Het zou toch best wat schelen zo zonder bijtelling…

Lees meer

20-07-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – AVG? Ook uw VvE doet mee!

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: 25 mei jl. is de nieuwe privacywetgeving ingegaan; afgekort de AVG. Een goede zaak voor iedereen dat zijn of haar privacy beter geborgd is. Maar het betekent ook werk aan de winkel voor organisaties die over persoonsgegevens beschikken. En voldoet uw vereniging niet aan de nieuwe regels? Dan kunnen er hoge boetes worden uitgedeeld!

Lees meer

12-07-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Oud(er) en korting

Dag jongen. Dat zegt mijn moeder al sinds ik het huis uit ben tegen me als ik het ouderlijk huis betreed. Aan tafel tijdens het diner ontspon zich een geanimeerd gesprek. Ze hadden zelf hun aangifte inkomstenbelasting 2017 al voorbereid. Vroeger, toen ze nog een onderneming hadden, maakten ze voor het invullen van hun aangifte gebruik van een belastingadviseur.

Lees meer

12-07-2018
Artikel ABIN in zakenmagazine Rijnstreek Business – Als samenwerkende partners elkaar de tent uit vechten…

Regelmatig kom ik het tegen: samenwerkende ondernemers (firmanten of aandeelhouders) die niet meer samen door één deur kunnen of elkaar letterlijk de tent uit vechten. Net als bij een huwelijk zijn deze ondernemers met volle overtuiging en energie ooit gestart aan een avontuur. Door allerlei ontwikkelingen, intern of extern, kan het gebeuren dat deze ondernemers uit elkaar groeien qua visie of strategie.

Lees meer

02-05-2018
Artikel ABIN over consequenties nieuw belastingstelsel in zakenmagazine Business Haaglanden

Het belastingstelsel gaat volgens het regeerakkoord op de schop. Welke consequenties brengen de veranderingen met zich mee? Waar moeten ondernemers scherp op letten? René Moerland en Harald Verbeek, partners van ABIN accountants en adviseurs, werpen licht op de zaak.

Lees meer

12-04-2018
Interessant artikel van ABIN over de bitcoin en belastingen in het zakenmagazine Rijnstreek Business

Steeds vaker word ik door klanten gevraagd naar beleggen in cryptovaluta, waaronder de Bitcoin. De rente is nog steeds historisch laag, zeker die op spaarrekeningen. De vastgoedmarkt is oververhit door het lage aanbod. De media heeft veel aandacht voor cryptovaluta, zowel positief als negatief. Snelle winsten lonken. Snelle verliezen ook…

Lees meer

13-11-2017
Bijeenkomst Rabobank Bollenstreek en ABIN

Op dinsdagavond 7 november 2017 vond een succesvolle bijeenkomst plaats tussen de Rabobank Bollenstreek en ABIN accountants en adviseurs.

Lees meer

19-07-2017
In de eerste editie van Back2Business een reportage over een zorgeloze bedrijfsovername dankzij ABIN

In deze streek zijn talloze ondernemers, die tientallen jaren geleden hun bedrijf hebben opgezet en hebben zien groeien. Op een gegeven moment komt de onvermijdelijke vraag: wie volgt mij op? En als de opvolger één van de kinderen is, hoe moet het dan geregeld worden met de andere kinderen? Vragen waarop ABIN accountants en adviseurs de juiste antwoorden heeft.

Lees meer

02-02-2017
ABIN in Haaglanden Business januari-editie: DGA’s opgelet! 2017 jaar van het pensioen

Wie een besloten vennootschap (BV) heeft, kan bij zijn eigen BV pensioen opbouwen. Beter gezegd: kòn eigen pensioen opbouwen. Dit jaar behoort het pensioen eigen beheer (peb) wat betreft staatssecretaris Wiebes van Financiën tot de verleden tijd. Wat nu? Afkopen? Een voorziening treffen? Of helemaal niets doen?

Lees meer

19-12-2016
Column ABIN in wintereditie Duin- en Bollenstreek into Business: Afschaffing pensioen in eigen beheer; Een zegen of een straf?

Het regelen van een pensioenvoorziening voor ondernemers kan net als voor een medewerker in loondienst bij een verzekeringsmaatschappij of bank.  Echter, ondernemers hebben het privilege  om een pensioenvoorziening op te bouwen in ‘eigen beheer’.  Op deze manier kunnen zij  het geld dat normaal gesproken bij een verzekeringsmaatschappij of bank staat,  aanwenden voor hun eigen onderneming. Voor sommige ondernemers kan dit aanzienlijk in de cijfers lopen.  Het is dan ook altijd weer de vraag of bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd het pensioen ook daadwerkelijk in ‘cash’ aanwezig is.

Lees meer

14-10-2016
Column ABIN in herfsteditie Duin- en Bollenstreek into Business: Rentestress

De langdurig lage rente is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp op feestjes. Dat is ook niet zo gek, bijna iedereen heeft wel te maken met de gevolgen ervan. De tijd dat we een poosje genoegen namen met lage rente is wel voorbij. 

Lees meer

11-07-2016
ABIN in zomereditie 2016 Duin-en bollenstreek into Business

Op 11 juli viel de nieuwste editie van het zakenmagazine Duin- en Bollenstreek into Business op de mat. Met daarin een column van ABIN. De column is geschreven door Bas van der Meij en gaat over de waardering van een onderneming bij verkoop aan een derde of in het kader van overdracht van de onderneming aan kinderen. Lees hier de column. – See more at: https://www.abin.nl/blog/#sthash.qNr7ytnn.dpuf

Lees meer
ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren