fbpx

#47

Accountantskantoor van Nederland!

Lees meer

#47 Accountantskantoor van Nederland!

ABIN accountants en adviseurs logo
Lees meer

Grip op later

Contact?

Close

Contact

Vestiging Noordwijk: 071 – 361 93 18

Vestiging Voorburg: 070 – 319 25 55

E-Mail

info@abin.nl

Meekijken op afstand

Contact?

Nieuwe manieren om ondernemers te financieren

Gepubliceerd op: 21.11.16

Financieren de banken echt niets meer? Deze en andere vragen stonden centraal bij het seminar over financiering dat ABIN accountants samen met Rabobank Bollenstreek op 17 november organiseerde. Zo’n twintig klanten en relaties waren naar het hoofdkantoor van het Noordwijkse accountantskantoor gekomen om te luisteren naar wat Piet Dijkzeul, accountmanager groot zakelijk van Rabobank Bollenstreek, hierover te zeggen had.

Piet Dijkzeul viel maar meteen met de deur in huis: “We financieren nog steeds graag goede ondernemers, ook in slechte sectoren.” Het wel of niet financieren van een ondernemingsplan berust volgens hem nog steeds op dezelfde principes als vroeger. “waar het op neerkomt is dat de risico’s goed in kaart worden gebracht en waar mogelijk afgedekt.” Hoe duidelijker het verhaal van de ondernemer is, hoe meer de bank geneigd zal zijn het plan ook daadwerkelijk te financieren. “Hoe komt het dan dat het idee bestaat dat de banken ‘niets meer doen’?”, wilde een deelnemer weten. Dijkzeul: “Daar zijn verschillende redenen voor. Eén ervan is dat sinds 10 jaar het aantal ZZP’ers enorm is toegenomen, en daarmee ook het aantal ingediende plannen. “Daar zit dan natuurlijk een evenredig groot aantal slechte plannen bij. Het aantal afwijzingen is verhoudingsgewijs dus groter geworden. Maar ook de slechte rentabiliteit in veel MKB sectoren maakt financieren niet altijd mogelijk. Daarnaast heeft ook de crisis gevolgen gehad voor de financiële wereld. “De eisen die aan banken en kredietverstrekkers worden gesteld zijn aangescherpt en er is enorm veel regelgeving bijgekomen.” Maar dat betekent dus niet dat de banken ‘niets meer doen’. “Integendeel”, aldus Dijkzeul. “Er zijn juist volop nieuwe initiatieven.” Drie van die initiatieven legde hij vervolgens nader uit: ‘Financiering Binnen één Dag’, en ‘Het Nieuwe Financieren’ en ‘Rabo & Co’.

Computer says yes
‘Financiering Binnen één Dag’ is relatief nieuw. Een ondernemer kan online zijn gegevens invullen en ontvangt dan binnen één dag een antwoord of het plan gefinancierd kan worden of niet. Van belang is dan wel dat de ondernemer zijn huiswerk doet: “Alles staat of valt met de aanwezigheid van de benodigde informatie.” Financieringen tot één miljoen kunnen zo standaard verwerkt worden. “Achter de site zitten tal van algoritmes en systemen die de informatie toetsen. Het is eigenlijk een kwestie van ‘computer says yes or no’.” Er volgt echter altijd nog een afrondend gesprek met een adviseur waarin het uiteindelijke besluit tot financieren wordt genomen. Het blijft daarmee mensenwerk, maar wel mogelijk binnen één dag!

Financieel regisseurschap
Een andere ontwikkeling is wat Dijkzeul ‘financieel regisseurschap’ noemt. Oftewel: ‘het nieuwe financieren’. Het komt er in feite op neer dat de bank niet meer zelf alles financiert, maar bemiddelt tussen vragende en leverende partijen. Voorbeelden zijn volgens hem lease, factoring, crowdfunding, private equity, staatgaranties, informals en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen. In zijn presentatie verwijst Dijkzeul daarbij ook naar de overheidswebsite www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers, waarin diverse financieringsopties en -partijen bij elkaar staan. “De rol van de bank is om hier de bemiddelende en organiserende rol te spelen en voor de aanbiedende partijen in belangrijke mate de risico-afweging en het beheer te voeren. Voor de klant is en blijft het dus één loket.”

Peer to peer lending
Een initiatief waarmee Rabobank inhaakt op de ontwikkelingen in de financiële wereld is ‘Rabo & Co’. Dijkzeul: “Ondernemers uit het MKB kunnen via ons geld lenen van vermogende klanten van de Rabobank. Het is eigenlijk een gereguleerde vorm van crowdfunding die ondernemers toegang biedt tot kapitaal en mensen met vermogen de kans biedt op (meer) rendement.” Deze vormen van financiering hebben de toekomst, denkt Dijkzeul. “Banken zullen andere manieren van kredietverlening moeten ontwikkelen. Als ze niet meegaan met de tijd raken uiteindelijk ook de banken out of business.”

Noviteiten
“Indrukwekkend”, noemde Corbert van Rijn, partner bij ABIN accountants, de presentatie van Dijkzeul. “Het is mooi om te zien dat de financiële wereld nieuwe initiatieven ontwikkelt.” Nog mooier vindt hij het dat zijn klanten via dit soort ‘niche-bijeenkomsten’ kennis kunnen maken met noviteiten. “Dat is precies wat we met deze bijeenkomsten willen bereiken. We zijn tenslotte een kennisorganisatie. We willen kennis overdragen.”

ABIN gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren