Grip op later

Contact?

Close
Contact?

Privacyverklaring

Zorgvuldigheid staat centraal in onze privacyverklaring

Via de website van ABIN accountants en adviseurs (hierna: ABIN) worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. ABIN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp) stelt. ABIN is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van onze website (bijv. personeelswerving). De huidige privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 december 2014.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze dienstverlening laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.
De privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die deze website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij maken gebruik van de volgende gegevens om de dienst te leveren:

  • NAW-gegevens
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalinggegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij geven een nieuwsbrief uit waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze dienstverlening. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief? Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die wij van u ontvangen, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

  • E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

  • Per mail

Bij ieder contact via de mail wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

E-mail
De informatie verzonden in e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een e-mail bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. ABIN staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ABIN niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Registreren
Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Bovendien kunnen wij hierdoor contact met u opnemen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, facturering, betaling en overzicht van de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social mediabuttons opgenomen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een social mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan social mediatoepassingen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Website van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om de verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.