Risicogerichte
Controleaanpak

Contact?

Close
Contact?

Accountantscontrole

Accountantscontrole van uw vennootschap

ABIN voert de (wettelijke) accountantscontrole van uw vennootschap uit. Dit is specialistisch werk. Wij hebben daar veel ervaring mee. Iedereen die belang bij uw onderneming heeft, denk aan aandeelhouders, kredietinstellingen en eventuele andere financiers, wil graag een betrouwbare jaarrekening zien. Bij deze controles richten wij ons vooral op de risico’s. Dit heet de ‘risicogerichte controleaanpak’. Bij de accountantscontroles maken wij gebruik van de nieuwste software. De belangrijkste uitkomsten van onze controles rapporteren wij in het accountantsverslag. Verder staat daarin onder meer hoe u eventuele risico’s kunt beperken. Ook komt aan de orde hoe u uw administratieve organisatie efficiënter en effectiever kunt maken.

In bezit van AFM-vergunning

Voor het uitvoeren van de wettelijke controles hebben wij de benodigde WTA-vergunning (Wet toezicht accountantsorganisaties) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor ons en voor u hét bewijs van onze kwaliteit.

 

« Terug naar 'Diensten'

drs. Cees J. van Wijk RA

Partner

Kom langs voor een kop koffie en ik adviseer u graag vrijblijvend over de beste mogelijkheden voor uw organisatie.